سخنان حاج آقا ابراهیمی نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران با موضوع عجب

خطرات خودبزرگ بینی و عُجب

سخنرانی حجت الاسلام  ابراهیم نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت

موضوعات:

تفاوت کبر، ریا و عُجب

خطرات خودبزرگ بینی و عُجب

عُجب، عمل را فاسد می کند!

مصادیق عُجب

بشارت بده گنهکاران را و بترسان صدیقان را!

تفاوت نشاط معنوی و عُجب