نشست نخبگان و مسئولین دانشگاه

برنامه دیدار و نشست نخبگان و رتبه های برتر کنکور و دانشگاه با مسئولین دانشگاه علم و صنعت

نشست نخبگان ( رتبه برترهای کنکور ۹۹ و ۱۴۰۰) و مسئولین دانشگاه برگزار شد

این صفحه در دست تکمیل است …