سخنرانی حجت الاسلام ابراهیمی نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت

الگو قرار دادن پیامبر اکرم (ص)

سخنرانی حجت الاسلام  ابراهیم نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت

موضوعات:

الگو پذیری انسانها

الگو قرار دادن پیامبر اکرم (ص)

انبیاء فراتر از عقل و تجربۀ انسانها

خواندن آیات قرآن در موضع و جای مناسب خودش و حق تلاوت قرآن کریم

داشتن سعه صدر برای انجام کارهای فرهنگی

رفتار پیامبر اکرم (ص) با مرد پرخاشگر