رسول خدا (ص) فرمودند:
« هر که به جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشاید »
شهادت سردار قاسم سلیمانی دانشگاه علم و صنعت
قرآن محوری و مسأله مداری شعار حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت