تفسیر آیات برگزیده توسط حاج آقا ابراهیمی نژاد در ماه مبارک رمضان ۹۹

اسامی برندگان تفسیر آیات برگزیده ماه مبارک رمضان:

فاطمه داودی – آذر بختیاری – فاطمه امین جعفری – سکینه ملایی – محمد مصطفوی – طاهره صفاری – ندا عبودزاده – زینب تورانی – فرهاد یوسفی – مریم کریمی – سید مهدی راستی – نرگس تأییدی – علیرضا ابرقویی – حمید خرمی – حمید یزدانپناه – فهیمه رحیمی – زهره رحیمی – زهرا مرادی – سمیه گندمی – فاطمه سادات میرشریف – فاطمه نراقیان – مریم نیک پور – مهدی عبادی – مریم امیری کردستانی – معصومه ندابی – رضا بخشی – ژیلا هادیان – حسن درخشان – صدیقه شریفی – ملیحه رجبی – زهرا عزیزی – عاطفه ملک جعفریان – محسن تندرو – احد خطیب زاده – سید مهدی حسینی – محمد مهدی سلطانی – مهدی شمسی – محمد هادی بهادری – نسترن حسینی