حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم

صبر سرآمد ایمان است

سخنان حجت الاسلام  ابراهیم نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت با موضوع صبر