گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 96 دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور جمع زیادی از مسئولان و دانشجویان برگزار شد.
این گردهمایی با حضور دکتر برخورداری ریاست محترم دانشگاه، دکتر ارجمندی مدیریت شاهد و ایثارگر ، دکتر موسوی مدیر تحصیلات تکمیلی ، دکتر هاشمیان زاده مدیر آموزش دانشگاه و جمعی از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده ها و مسئولینی از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و منطقه 4 تهران روز پنج شنبه مورخ 11/8/96 ساعت 30/8 در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در ابتدا دکتر ارجمندی ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه بیان داشت که این گردهمایی به منظور بررسی راهکارهای پیشرفت های علمی و آموزشی و ایجاد ارتباط دانشجویان با مسئولین دانشگاه و تقویت و هدفمند کردن دانشجویان شاهد و ایثارگر در دست یابی به استعداد درخشان و نخبگی و همچنین ایجاد خودباوری و توانمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردیده است.
سپس دکتر برخورداری رئیس دانشگاه و ریاست ستاد شاهد و ایثارگر ضمن بیان توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر و وظیفه ای که این دانشجویان به عهده دارند به ایراد سخنرانی پرداخته و به دانشجویان ایثارگر توصیه کرد که در عرصه های مختلف حضور فعال و تأثیر گذاری داشته باشند. وی خواستار توجه بیشتر به تشکل ها و کانون های دانشجویان شاهد شد و به دانشجویان توصیه کرد: در راستای پیشرفت علمی و آموزشی و فرهنگی از اساتید مشاور خود و راهکاری که مدیریت شاهد ارایه می دهند، بیشتر بهره بگیرید.
وی در ادامه بیان داشت: دانشگاه و مسئولین آن همچون گذشته در حد توان، آماده تقویت بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند و مدیریت شاهد و ایثارگر در این مدت حرکت های خوبی را آغاز کرده و انشاءا.. از این گردهمایی بهره های لازم را برداشت نمائیم.

آقای الهی مسئول محترم آموزش عالی بنیاد شهیدو امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این گردهمایی ضمن سخنرانی به ارائه راهکار و تشریح آیین نامه های مرتبط به دانشجویان شاهدو ایثارگر پرداخت. در این جلسه دکتر جعفری استاد برجسته دانشگاه نیز توانمندی و راهکارهای پیشرفت علمی جامعه ایثارگران را مورد بررسی قرار داد.

این گردهمایی در ادامه در قالب دو کارگروه تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در دو سالن مجزا به کار خود ادامه داد.
کارگروه تحصیلات تکمیلی با حضور مدیریت شاهد و ایثارگر و آقای دکتر موسوی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دیگر اساتید به کار خود ادامه داد و کارگروه کارشناسی با حضور آقای دکتر هاشمیان زاده  و کارشناس آموزشی دفتر آقای خسروی و تعدادی از اساتید مشاور به بررسی محورهای گردهمایی پرداختند. در گروه های تخصصی نیز آقای دکتر سیف نیز در زمینه تربیت بدنی و ورزش راهنمایی هایی را به دانشجویان ارائه دادند.
نشست های این دو کارگروه دو ساعت ادامه داشت و دانشجویان در آنها نقش فعالی داشته و محورهای این گردهمایی در آنها پیگیری شد. گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 96 با اقامه نماز جماعت و صرف نهار پایان یافت.