آیت الله بهشتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

«نماز چیست؟» یكی از كتاب‌های ارزشمند شهید مظلوم آیت الله بهشتی می‌باشد كه تاكنون حدود چهل مرتبه تجدید چاپ شده است. این كتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی در 52 صفحه چاپ كرده است. در یكی از صفحات كتاب مذكور چنین می‌خوانیم:

 

(نماز) سرودی كه همه مسلمانان باید روزی پنج بار بخوانند تا یاد خدا و ملكات عالی انسانی همواره در آنان زنده بماند و از انحراف از راه راست خدا، از آلودگی به شرك، از خودباختگی در برابر زیبایی‌ها، یا مرعوب شدن در برابر قدرت‌های خودكامه، از ناسازگاری با بندگان نیكوكار خدا و از مفاسد دیگر روحی مصون بمانند. درست مثل سرودی كه سربازان صبح و شام می‌خوانند تا روح سلحشوری در آنان زنده بماند، یا سرودی كه پیشاهنگان می‌خوانند تا روح نیكوكاری در آنان تقویت شود.
 

این است نماز اسلام كه باید آن را سرود توحید و یكتاپرستی، سرود حفظ شخصیت انسان، سرود پاكی و فضیلت، سرود صلح و صفا با همه بندگان نیكوكار خدا نامید. سرودی كه همه مسلمانان باید روزی پنج بار بخوانند تا یاد خدا و ملكات عالی انسانی همواره در آنان زنده بماند و از انحراف از راه راست خدا، از آلودگی به شرك، از خودباختگی در برابر زیبایی‌ها، یا مرعوب شدن در برابر قدرت‌های خودكامه، از ناسازگاری با بندگان نیكوكار خدا و از مفاسد دیگر روحی مصون بمانند. درست مثل سرودی كه سربازان صبح و شام می‌خوانند تا روح سلحشوری در آنان زنده بماند، یا سرودی كه پیشاهنگان می‌خوانند تا روح نیكوكاری در آنان تقویت شود.