مجید پورولی کلشتری

عصر داستان

رمانی که در زمان حضور امام  در طوس اتفاق می افتد. شخصیت اصلی داستان جوانی که به دنبال چشمه آب حیات است، در بیایانی گرفتار می آید و به عنایت امام رضا ع از بیابان نجات پیدا کرده و با پیرمردی از شیعیان امام آشنا می شود. در مسیری با پیرمرد همراه می شود و با او و دیگران درباره امام رضا علیه السلام و مسئله امامت گفت و گو می کند. ماجراها و حادثه هایی که در رمان اتفاق می افتد گفت و گوها را زیبا کرده و آنها را از حالت تصنعی خارج کرده است. این رمان را که بر پایه کتب حدیثی معتبری چون کافی، ارشاد و ... بناشده است. خواندن این رمان فوق العاده را از دست ندهید.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

عِمران، زیر تیغ آفتاب، چونان ماری که زخم خورده باشد، افتاده بر خاک تفتیدۀ کویر، با جامه‌ای دریده و مُندَرِس، غَلتان و خیزان، خود را پیش می‌بَرد. دهانش به دهانِ ماهی از دریا دورمانده‌ای می‌ماند که پیِ آبی که نیست، مدام بازوبسته می‌شود و در نهایتِ بی‌صدایی آب می‌طلبد. دست‌های استخوانی و رنجورش را پیش‌تر از تن خسته‌اش بر خاک می‌گذارد و خود را پیش می‌بَرد و رَمل برهوت را می‌شکافد. ردِّ خشکیده‌ای از خون بر بازویش پیداست، نفس‌هایش کِشدار و خَشدار، نوبت‌به‌نوبت از دهان خشکیده‌اش بیرون می‌آید. لب‌های تَرَک‌خورده و وَرَم‌کرده‌اش از بی‌آبی سپید شده‌ است. به‌یک‌باره سایه‌ای بر سرش می‌افتد...

این کتاب در سال 1396 در 232 صفحه توسط انتشارات عصر داستان به قیمت 7000 تومان به چاپ رسیده است.