سجاد راعی

مركز اسناد انقلاب اسلامي

كتاب «زندگينامه سياسي شهيد رجايي» تأليف سجاد راعي گلوجه در بهمن سال 1382 از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.
در بخشي از اين كتاب آمده است:
شهيد محمدعلي رجايي يكي از مؤثرترين رجال صدر اول انقلاب اسلامي و الگوي مثالي دولتمردان انقلابي و اسلامي به شمار مي رود. او ضمن دستيابي به عالي ترين مقامات سياسي كشور پس از مقام رهبري، در عمل نشان داد كه نظريه مردمسالاري ديني و مردمي بودن دولتمردان در حكومت اسلامي موضوعي قابل تحقق است. اين كتاب زندگي سياسي و مبارزات شهيد رجايي را در دوران قبل از انقلاب اسلامي و عملكرد سياسي و اجرايي او را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت مستند تبيين مي كند.
شهيد رجايي در زمان تصدي وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را براي تغيير نظام تعليم و تربيت بر جا مانده از رژيم پهلوي به سوي يك نظام اسلامي و توحيد محور به كار گرفت و در دوران نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ، نخست وزيري و رياست جمهوري، انديشه فوق را در عمل نيز پيگيري كرد و در تمام دوران حيات سياسي خود تحقق اهداف مكتب اسلام در صدر برنامه هاي او قرار داشت كه به همين دليل دولت او را نيز ، «دولت مكتبي» لقب دادند.
كتاب «زندگينامه سياسي شهيد رجايي» در 332 صفحه، قطع وزيري، شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است.