غلامعلی رجایی

نشر شاهد

كتاب سیره شهید رجایی مجموعه ای با بیش از 2 هزار روایت شفاهی و خاطره درارتباط با شخصیت و زندگی شهید رجایی  است که به همت غلامعلی رجایی فراهم شده و اینک پس از وقفه ای طولانی و با اصلاح و ویرایش چاپ چهارم آن توسط نشر شاهد  منتشر گردیده و در نمایشگاه کتاب تهران به علاقمندان  عرضه می شود. کتاب سیره شهید رجایی شناخت نامه ای است که حتی برای نزدیکان وی نیز حاوی نکات تازه ای است ؛ چنانکه از  همسر ایشان نقل است که: «من شهید رجایی را بعد از خواندن این کتاب بیشتر شناختم». این کتاب در 12 فصل از خاطرات زندگی شهید رجایی تهیه شده که حاصل بیش از یک صد مصاحبه با کسانی است که با او انس و الفتی دیرینه داشته اند. بسیاری از این خاطرات برای نخستین بار منتشر شده است. از میان نوشته های این اثر به راحتی می توان به شناخت نسبی لازم از شخصیت فردی و اجتماعی شهید رجایی دست یافت.

فصل های این کتاب عبارت اند از:

 

فصل اول: دوران نوجوانی و جوانی

فصل دوم: در خانه

فصل سوم: شمع محفل خویشاوندان

فصل چهارم: دوران مبارزهپ

فصل پنجم: دوران زندان

فصل ششم: دوران تدریس

فصل هفتم: ویژگی های فردی و اخلاقی

فصل هشتم: آیینه سادگی ها

فصل نهم: از مردم، با مردم، برای مردم

فصل دهم: دوران درخشان

فصل یازدهم: مواضع فکری و دیدگاه ها

فصل دوازدهم: ضمایم و معرفی روایان خاطرات، به آخرين وصيت نامه شهید بهشنی و راویان و تعداد 39 عکس از اسناد و تصاویر  شهید رجایی است.