شهادت نامه امام حسین

دارالحدیث

کتاب «شهادت نامه امام حسین» برگرفته از دانشنامه 14 جلدی امام حسین است؛ گزیده‏ای هزار صفحه‏ای از بخش‏های شش‏گانه «پیشگویی در باره شهادت امام حسین» تا «عزاداری و گریه برای امام حسین» می باشد. این کتاب در صدد برآمده تا تأثیرگذارترین بُرهه از زندگی امام حسین ـ یعنی برهه انسان‏ساز و آزادی‏بخش قیام کربلا ـ را مطابق آنچه در دانش‏نامه امام حسین آمده است، البته در مقیاسی کوچک‏تر، اما با اختصاری روشمند، روایت نماید.

بخش های هفتگانه این کتاب عبارتند از: بخش نخست: مهم‏ترین مباحث مربوط به حماسه عاشورا؛ بخش دوم: پیشگویی در باره شهادت امام حسین؛ بخش سوم: خروج امام حسین از مدینه، تا ورود به کربلا؛ بخش چهارم: از رسیدن امام حسین به کربلا تا شهادت ایشان؛ بخش پنجم: وقایع پس از شهادت امام حسین؛ بخش ششم: بازتاب شهادت‏ امام‏ حسین و فرجام کسانی که در کشتن‏ او و یارانش نقش داشتند؛ بخش هفتم: عزاداری و گریه برای امام حسین.

این کتاب در سال 1389 توسط انتشارات دارالحدیث به قیمت 15000 تومان چاپ شده است