غلامرضا گلی زواره

صحیفه خرد

نگارنده در این کتاب که به مناسبت «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» انتشار یافته می کوشد تا چگونگی شکل گیری امت اسلامی به دست مبارک حضرت رسول اکرم(ص) را مورد توجه قرار دهد و فرازها و افتخارات جهان اسلام را یادآور شود. نگرشی بر موقعیت جغرافیایی، چالش ها و مشکلات امت اسلامی، اهرم های رهایی از نگرانی های جهان اسلام از محورهای اساسی این کتاب است.

 

برخی از عناوین بخش های کتاب عبارتند از: افق های تیره، قلمرو آشفته، طلوع تابناک، دلایل رکود، تنگناهای اقلیت های مسلمان، طرح خاورمیانه جدید، انقلاب اسلامی و تجدید حیات جدید، اتحادیه عرب، سازمان اوپک، کوشش و رویش.

کتاب امت مسلمان، دیروز و امروز در سال 1386 به قیمت 3000 تومان در انتشارات صحیفه خرد به چاپ رسیده است.