گروه پژوهش مجموعة فرهنگی امام صادق(ع) میبد

محمد رضا حکیمی

کتاب حماسه غدیر نوشته ی استاد حکیمی در ۳۵۲ صفحه در قطع رقعی کتاب مفید و پر بار در گزارش کتاب الغدیر و نویسنده آن به شمار می رود. این کتاب تحقیقی در مورد آثار اعتقادی و اجتماعی واقعه غدیر در طول تاریخ است. نویسنده در این کتاب خوانندگان را بدین سمت سوق می دهد که غدیر و پذیرش ولایت علی (ع) راهی است که مسلمانان باید بدان بپیوندند تا اسلام پایدار بماند. او با معرفی کتاب هایی در این زمینه و ارائه مطالبی در ایجاد گرایش همه جانبه به سوی غدیر مطالب مفصلی درباره کتاب الغدیر علامه امینی دارد که در آن به روش کار او، زحمات بی دریغش، سفرها، نگرش ها و نتایج ثمره بیش از سی ساله او می پردازد.

 

شاید حجم بزرگ این کتاب برخی از خوانندگان کم مطالعه را از محتوای عمیق و سازنده ی آن محروم می کرد. اکنون با تلاش گروه پژوهش در این مجموعه فرهنگی چکیده این کتاب سازنده در ۱۲۰ صفحه آن هم در قطع پالتویی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. هدیه ی این کتاب به جوانان، گامی خدا پسندانه در راه افزایش آگاهی آنان به دانش های مفید در زمینه غدیر و جایگاه آن در اندیشه اسلامی خواهد بود. در مقدمه کتاب چنین آمده  است:

مهم‌ترین اثر علامه امینی(ره)، «الغدیر» او است. اثری که علامه، نام آوری خود را نیز مدیون همان است. علامه در این کتاب به بررسی و اثبات «غدیر» در تاریخ و ادبیات و حدیث می‌پردازد و به کمک منابع فراوان و پژوهش‌های بی‌پایان و استدلال‌های قوی، به خوبی از عهدة انجام این کار برمی‌آید. علامه به هنگام تألیف این کتاب، از ارزش کنونی و عصری چنین اثباتی واقف و آگاه است. او به خوبی می‌داند که غدیر، نقطة فصل و سرآغاز فلسفة سیاسی امامت در اندیشة شیعی به حساب می‌آید. به همین جهت نیز برای اثبات آن، سرمایه‌گذاری می‌کند و یک عمر تلاش را در این مسیر به کار می‌گیرد.