انتشارات موسسه فرهنگی ایمان جهادی (صهبا)

مقام معظم رهبری (آیت الله سید علی خامنه ای)

انتشارات دارالحدیث

محمد ری شهری

انتشارات چاپ و نشر بین الملل

گودرز نجفی

گروه پژوهش مجموعة فرهنگی امام صادق(ع) میبد

محمد رضا حکیمی

سید محمد علی دیباجی

انتشارات سوره مهر

زیر مجموعه ها