حمید حسام

نشر 27 بعثت

رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

شهید بهشتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

غلامعلی رجایی

انتشارات نشر شاهد

آیت الله بهشتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی