مهناز میزبانی

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حمید حسام

نشر 27 بعثت

رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

شهید بهشتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

غلامعلی رجایی

انتشارات نشر شاهد