آیت‌الله محمد شجاعی

انتشارات سروش

غلامعلی رجایی

نشر شاهد

سجاد راعی

مركز اسناد انقلاب اسلامي

مصیب معصومیان

نشر شهید کاظمی

امیر صادقی

کتاب دانشجویی