فلسفه و فوايد پرداخت فطره چيست؟

 

«زكات فطره» به اتفاق شيعه و سنى، واجب است و در متون دينى براى آن، فلسفه و فوايد متعددى برشمرده است كه مهم ترين آنها عبارت است از:
1. زكات فطره مكمل و تمام كننده روزه است؛ همان گونه كه درود و صلوات بر پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله مكمل و تمام كننده نماز است.


2. باعث قبولى روزه ماه مبارك رمضان مى گردد.


3. موجب حفظ انسان از مرگ در آن سال مى شود.


4. باعث سلامتى جسم و پاكسازى روح از رزايل اخلاقى است.در روايتى در تفسير آيه شريفه «قد افلح من زكيها» آمده است: منظور از تزكيه زكات فطره است.


5. مكمل و تمام كننده زكات مال است.