در جنگ بدر و حنين چه اتفاقي افتاده است؟

پيامبر اسلام در جنگ بدر از مهاجران و انصار نظر مشورتي خواست . ابوبكر برخاست و گفت : قريش تا كنون ذلت نديده اند و ما هم با آمادگي جنگي خارج نشده ايم . پيامبر فرمود : بنشين . عمر بن خطاب برخاست و مانند ابوبكر سخن گفت . پيامبر فرمود : بنشين . مقداد برخاست و اعلان كرد كه ما پيروخالص تو هستيم . پيامبر فرمود : خدا تو را رحمت كند . ( بحار الانوار ج 19 ص 217 . فروغ ابديت ج 1 ص 493 و تاريخ تحقيقي اسلام ج 2 ص 265 .
در جنگ حنين جز ده نفر همه فرار كردند و عمر بن خطاب هم جزو فراريها بود .( بحار الانوار ج 21 ص 155 ح 6 . دائره المعارف تشيع ج 6 ص 541 . تاريخ تحقيقي اسلام ج 4 ص 233 .
پيامبر اسلام در جنگ حنين دستور داد كه اسيران را نكشيد ولي عمر بن خطاب باعث كشته شدن چند اسير شد و پيامبر با او قهر شد و با وساطت عمير بن وهب آشتي كرد .