چرا خداوند فرشتگانش را به كمك امام حسين(ع) نفرستاد؟

شيخ مفيد به سند خود از امام صادق(ع) اين نكته را نقل كرده است زماني كه امام حسين(ع) از مدينه حركت فرمود, گروهي از ملائكه براي پيشنهاد كمك خدمت آن حضرت آمدند و گروه هايي از مسلمانان و شيعيان جن براي كمك آمدند اما حضرت در پاسخ آنها فرمود: خدا به شما جزاي خير دهد من مسؤول كار خود هستم و محل و زمان قتل من نيز مشخص است. در هر صورت امام حسين(ع) كمك آنان را نپذيرفت تا كارها به طور طبيعي پيش برود. جنيان گفتند اگر امر شما نبود همه دشمنان شما را مي كشتيم. حضرت در پاسخ فرمود:« ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حىّ عن بيّنه »؛ تا آنها كه گمراه مى شوندبا اتمام حجت باشد و آنها كه راه حق را مى پذيرند با آگاهى و دليل آشكار باشد