عده اي مي گويند كه انگشر براي انسان خوبي يا بدي مي آورد آيا اين گفته درست است؟

براساس آيات قرآن همه موجودات تسبيح گوي پروردگار مي باشند «و ان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم؛ هيچ چيز نيست مگر اين كه در حال ستايش، تسبيح او مي گويند. ولي شما تسبيح آنها را درنمي يابيد» (اسراء، آيه 44).


برخي انگشتري ها به خصوص عقيق و فيروزه ويژگي تسبيح گويي را بيشتر دارند لذا همراه داشتن آن مانند همراهي تسبيح گوي دائمي مي باشد. و يا برخي انگشترها به خاطر شكل خاص خود توجه ديگران را جلب مي كنند و مانع از چشم زخم مي شوند و برخي انگشترها داراي ذكر و حرز امامان مي باشند.


حكمت هاي ديگري نيز در اين باره وجود دارد چه بسا وجود داشته باشد. البته ناگفته نماند رعايت اين گونه ظواهر به مقدار متعادل و بدون ايجاد حساسيت توصيه شده است.