بهترين عمل در ماه رجب چيست؟

 

ماه رجب اولين ماه از ماه هاي حرام (ماه هاي حرام عبارتند از : رجب،ذي القعده،ذي الحجه،محرم) و ماه خدا و هنگام عبادت و دعا و استغفار است و رحمت الهي در اين ماه در حال ريزش و نزول است به همين جهت اين ماه را رجب الاصب گويند،چون صب به معناي ريختن است .پس ليله الرغاب شرافت و ارزش شب جمعه و ماه رجب هر دو را در خود جمع نموده پس ارزشي دو چندان دارد . كلمة رغائب جمع رغيبه به معناي چيزي كه مورد رغبت و ميل است و نيز به معناي عطا و بخشش فراوان مي باشند.

بنابر بر معناي اول ليله الرغائب يعني شبي كه ميل و توجه به عبادت و بندگي در آن فراوان است و بندگان خوب و شايسته خداوند در اين شب تمايل زيادي به رفتن به در خانه خداوند و ارتباط و انس با معبود خويش دارند. بنابر معناي دوم ليله الرغاب يعني شبي كه در آن عطاء و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص خداوند با رو آوردن به بارگاه قدس ربوبي و خاكساري در برابر عظمت حق،شايسته دريافت انعام وعطاوبخشش بي كرانه حق مي گردند . معناي و وجه نامگذاري ايام البيض:روزهاي 13و14و15 از هر ماه را ايام البيض مي نامند و دربارهْ علت نامگذاري آن دو مطلب گفته شده است:

الف: چون شب هاي اين سه روز،دراثر كامل بودن و درخشندگي ماه،روشن و سفيد است،روزهاي اين سه شب را ايام البيض يعني روزهاي سفيد ناميده اند و در واقع يعني روزهايي كه شب هايي سفيد و نوراني و درخشان دارد   [ايام جمع يوم به معناي روز و بيض جمع ابيض به معناي سفيد و درخشان است]

ب: در روايتي از پيامبر بزرگوار اسلام (ص) آمده است: وقتي حضرت آدم (ع) دچار آن خطا كه ترك اولي بود گرديد،بدنش سياه شد. سپس به دلش الهام گرديد كه اين سه روز يعني روزهاي 13و14و15 را روزه بگيرد . هر روز از اين سه روز را كه روزه گرفت،يك قسمت از بدنش سفيد گرديد،يعني پس از سه روز تمام بدنش سفيد گشت،به همين علت به اين سه روز،روزهاي سفيد گفته شد. [رجوع كنيد به كتاب: شرح لمعه،شهيد ثاني،كتاب الصوم،روزه هاي مستحب]


در اعمال ماه رجب يكي اينكه در روز جمعه چهار ركعت نماز خوانده شود كه در هر ركعت بعد از حمد آيه الكرسي هفت بار و توحيد پنج بارتكرار گردد. و از كارهاى مهم و شايسته در ماه رجب، كمك به مستمندان است. امام صادق(عليه السلام) از پدران گراميش از امام على(عليه السلام) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:...هركس به خاطر خدا در ماه رجب صدقه بدهد، خداوند وى را آنچنان اكرام فرمايد كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر قلب انسانى خطور كرده باشد.
از مجموعه اعمال وارد شده در اين ماه ،بر مي آيد كه استغفار وباز نگري در اعمال خود از بهترين اعمال است.