تجمع ضدآمریکایی دانشگاهیان علم و صنعت ایران۱۳۹۸/۰۱/۲۰

تجمع ضد آمریکایی دانشگاه علم و صنعت در محکوم کردن اقدام آمریکا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آخرین رویدادهای مسجدالشهداء در سروش: