مسابقه بهار رحمت سامانه مجازی دانشگاهیان در دانشگاه علم و صنعت
تجمع ضد آمریکایی دانشگاه علم و صنعت در محکوم کردن اقدام آمریکا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تجمع ضدآمریکایی دانشگاهیان علم و صنعت ایران۱۳۹۸/۰۱/۲۰

مسابقه مستند خارج از دید 2 در دانتشگاه علم وصنعت
قرآن محوری و مسأله مداری شعار حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت
برنامه های مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران
سخنان حاج آقا صالحی نیا سخنان حجت الاسلام  صالحی نیا در مسجد دانشگاه علم و صنعت با موضوع لوازم انقلابی گری درمحیط دانشگاه
حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت و شعار قرآن محوری و مسأله مداری
کانال سروش نهاد دانشگاه علم و صنعت