حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
سخنان حاج آقا حمید وحیدی با موضوع ترس، خوف و جبن در دانشگاه علم و صنعت
سخنان حاج آقا ابراهیمی نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران با موضوع عجب