سخنان حاج آقا صالحی نیا سخنان حجت الاسلام  صالحی نیا در مسجد دانشگاه علم و صنعت با موضوع لوازم انقلابی گری درمحیط دانشگاه
حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم

آخرین مطالب

حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت و شعار قرآن محوری و مسأله مداری
کانال سروش نهاد دانشگاه علم و صنعت