سخنان حاج آقا حمید وحیدی با موضوع ترس، خوف و جبن در دانشگاه علم و صنعت
سخنان حاج آقا ابراهیمی نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران با موضوع عجب
سخنرانی حجت الاسلام حلوائیان در مسجد دانشگاه

رویدادها

کارگاه ازدواج در دانشگاه علم و صنعت با حضور حاج آقا محمد برمایی