• سایت نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت ایران

رویــدادهـــا

برگزاری برنامه بازدید علمی دانشجویان نخبه دانشگاه علم و صنعت از ستاد نانو کشور
برنامه دیدار و نشست نخبگان و رتبه های برتر کنکور و دانشگاه با مسئولین دانشگاه علم و صنعت
پنجه کربنی
شتاب دهنده خطی
بهترین بندگان
جشنواره صحیفه

افتتاح ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور

توصیه رهبر به دانشجویان

پیش بسوی اقتصاد دانش پایه

جنگی که از آن غفلت داریم
نیروهای متخصّص جوان
حمایت از ولی خدا

یــــاد داشـــت

بمناسبت وحدت حوزه و دانشگاه

♻️ همه میگویند *وحدت* …
اما معلوم میشود خیلی ها منظورشان این است که *حول ما جمع بشوید* و وحدت کنید 😌
در حالی که
*سیدالقوم خادمهم*
کسی که چشم و انگشت اشاره اش به *آرمانها* باشد،
*جامعه را بیدار کند* …

استاد فاطمی نیا درباره اندازه و تداوم در عمل سایت نهاد دانشگاه علم و صنعت
سخنرانی حجت الاسلام ابراهیمی نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت
کانال بله نهاد دانشگاه علم و صنعت