تماس با دفتر نهاد

دانشگاه علم و صنعت:

77240561

داخلی: 7440

واحد خواهران :  77209017

شماره سامانه پیامکی :

30009900001212

پست الكترونيك:

nahad at iust.ac.ir

ارتباط با نهاد دانشگاه علم و صنعت

در پـــیـام رسان :