تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه دوم:

سوال اول: معنای اهل ذکر در آیه 7سوره انبیاءچه کسانی هستند؟

1 : علمای یهود

2 : خطاب به علمای یهود است لاکن همه اهل اطلاع و دانایان را شامل می شود

3 : مشرکان مکه 

سوال دوم: رجوع انسان جاهل به عالم چه حکمی است؟

1 : حکم عقل

2 : حکم عرف

3 : حکم شرع

سوال سوم: از آیه 8سوره انبیاء ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ) ضرورت چه مطلبی حاصل میشود؟

1 : انبیاء باید معجزه داشته باشند

2 : باید انسان باشند و آشنائی با دردهای بشر داشته باشند تا بتوانند الگو و اسوه برای آنها 

3 : هر دو گزینه درست است

سوال چهارم: وعده ای که در آیه 9 خداوند به آن اشاره دارد چیست ؟ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ

1 :  وعده عذاب قیامت به مشرکان

2 : وعده یاری ونصرت انبیاءونجات آنها ازچنگال ظالمان 

3 : وعده نابودی باطل

سوال پنجم: ازآیه 10سوره انبیاءکه می فرماید ما کتابی نازل کردیم که مایه بیداری شماست چه استفاده ای می شود.

1 :  قرآن معجزه جاوید اسلام است

2 : قرآن مایه یادآوری وبیداری است

3 : الف و ب صحیح است

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر ، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   21223