کنترل ذهن در مسیر تقرب سبک زندگی و موفقیت حاج آقا پناهیان

جلسه1: اهمیت کنترل ذهن

 • اعمال ظاهری و درونی انسان
 • مهمترین اعمال خوب و بد، درونی هستند
 • دو نوع رفتار درونی: رفتارهای مربوط به احساسات و رفتارهای مربوط به اندیشه
 • نیاز به قدرت بسیار بالا برای کنترل ذهن
 • مثالی از نقش مخرب موسیقی بر عدم کنترل ذهن
 • کنترل روح و دل انسان، همان کنترل ذهن است
 •  کنترل‌های جسمی همگی برای تقویت کنترل‌های ذهنی است
 • دشواری‌ کنترل ذهن
 • تأثیر کنترل ذهن بر کنترل تمایلات
 • حجاب، کمکی برای کنترل ذهن
 • فرهنگ جامعه ما در مواردی ضد کنترل ذهن است
 • مراقب باشیم با تکنولوژی جدید، توجه ما را به چه چیزی جلب می‌کنند
 • پیشنهاد برنامه‌ای برای کنترل ذهن
 • کنترل ذهن خود را به قرآن بسپاریم
 • نتیجه کنترل ذهن، قدرت روحی است
 • تأثیر نماز و نماز شب بر افزایش قدرت کنترل ذهن
 • تلاش کنیم توجه ما را کسی از بیرون جلب نکند
 • تأثیر امام حسین(ع) بر افزایش قدرت کنترل ذهن
 • نیت، یکی از مصادیق مهم کنترل ذهن
 • معنای نیت و ارتباط آن با کنترل ذهن
 • روایتی در مورد اهمیت نیت: چرا برخی مخلّد در عذاب هستند؟
 • آثار نیت را جدی بگیریم
 • روضه حضرت مسلم(ع)  

صوت جلسه اول :

جلسه2: کنترل ذهن؛ نقطه آغاز قدرت روحی

 • یک ضعف فرهنگی مهم در کشور
 • ما معمولاً برترین شاخص معنویت را برخورداری از قوت روحی نمی‌دانیم
 • آشنایی با قدرت روحی
 • بسیاری از بدی‌ها به دلیل ضعف انسان است
 •  قدرت روحی، برآیند همه خوبی‌ها
 • قوی بودن، مهمترین شاخص معنویت
 • مروری بر مباحث گذشته
 • اصل قدرت و قدرت، درونی است
 • نقطه آغاز قدرت روحی کجاست؟
 • کنترل ذهن، آغاز تمرین برای قدرت روحی
 • کلامی از حضرت امام(ره) در مورد ضرورت کنترل ذهن و خیال
 • سوء ظن به خدا، یکی از نتایج عدم کنترل ذهن
 • حسن ظن به خدا، یک اتفاق ذهنی
 • کنترل ذهن را یک ارزش بدانیم
 • نماز و قدرت کنترل ذهن؛ کنترل ذهن در کار تکراری دشوار است
 • برخی از معانی کنترل ذهن
 • کسی نتواند توجه شما را به چیزی که نمی‌خواهید، جلب کند
 • هر مقدار بخواهی، بتوانی در یک موضوع عمیق فکر کنی
 • جلوه‌هایی از کنترل ذهن
 • توصیه علامه طباطبایی(ره) برای تمرین کنترل ذهن
 • آیا دلشکسته بودن با داشتن قدرت روحی منافات دارد؟
 • چگونه می‌توان با تمرکز نظر پروردگار را تغییر داد؟
 • روایتی در مورد تمرکز ذهنی و دریافت پاسخ الهی
 • روضه امام حسین(ع)؛ لحظاتی برای تمرکز و فارغ شدن از همه عالم

صوت جلسه دوم :

جلسه3: فکر و ذکر، دو مهارت ویژه برای کنترل ذهن

 • افزایش چیزهایی که حواس انسان را به خود جلب می‌کند
 • در امور معنوی نیز باید به داشته‌های خودت توجه کنی
 • تمرکز ذهن، یکی از وجوه قدرت در انسان
 • آسیب استفاده زیاد از رسانه و شبکه‌های اجتماعی
 •  عوامل بیرونی نباید کنترل ذهن ما را در اختیار بگیرد
 • تأثیر ذکر بر تمرکز ذهن
 • آشنایی بیشتر با ذکر
 • چه چیزی باعث شیرینی ظاهری دنیا شده؟
 • ما بیشتر دنیا را ذکر می‌کنیم و علاقمند می‌شویم
 • ما زیاد فکر و ذکر آخرت را نداریم و به آن علاقمند نیستیم
 • روایتی از امام حسن(ع) و امام صادق(ع) در مورد عدم ذکر دنیا
 • با ذکر و فکر در مورد آخرت باید به آن علاقمند شویم
 • فکر و ذکر، دو مهارت ویژه برای کنترل ذهن
 • تفکر عمیق، ریشه هر خوبی است
 • انسان، قیمتی است و نباید خود را با فکر دنیا، بی‌ارزش نماید
 • آشنایی با وجوه پنج گانه کنترل ذهن
 • اجازه ندادن به ذهن برای جلب شدن به امور منفی
 • توان انصراف ذهن از موضوع مورد نظر
 • توجه عمیق به موضوع مورد نظر
 • توجه به موضوع در مدت زمان مورد نظر
 • توجه و تمرکز بر موضوع مورد نظر
 • روضه حضرت رقیه(س)

صوت جلسه سوم :

جلسه4: تأثیر کنترل ذهن بر تغییر علاقه

 • قدرت تغییر علاقه در وجود انسان
 • نگاه دین به مقوله تغییر علاقه‌ها
 • تفاوت فرهنگ دینی با فرهنگ غرب در مورد علاقه‌ها
 • عملیات تغییر علاقه، عمیاتی جذاب و قدرت‌آفرین
 •  دو راه اصلی برای تغییر علاقه‌ها
 • کنترل ذهن
 • عمل و رفتار مداوم
 • اگر به علاقه بد فکر نکنی، ضعیف می‌شود
 • اگر به علاقه خوب فکر کنی، قوی می‌شود
 • کنترل ذهن، یعنی کنترل توجه
 • برخی از معلومات، مانع کنترل ذهن هستند
 • توجه عمیق به دوست داشتنی‌ها، یکی از فواید کنترل ذهن
 • تأثیر قدرت کنترل ذهن بر تغییر علایق
 • نماز و قدرت کنترل ذهن
 • روایتی در مورد توجه و کنترل ذهن در هنگام نماز
 • توجه به مفاهیم سوره حمد برای تمرکز در نماز
 • اگر توجه داشته باشی، خدا هم توجه می‌کند
 • بدترین گناهان، ذهنی هستند
 • عجب و ریا، دو گناه ذهنی
 • بزرگ‌ترین ثواب‌ها نیز ذهنی هستند
 • توبه، نمونه‌ای از یک ثواب ذهنی بزرگ   

صوت جلسه چهارم :

جلسه5: تمرکز و کنترل ذهن در علوم تجربی

 • توصیه روایات: خودت را به کسب فضیلت‌ها وادار کن و الّا دچار رذایل خواهی شد
 • انسان اگر روی خودش کار نکند، بطور طبیعی خراب خواهد شد
 • آیا این موارد با خوب بودن فطری سازگاری دارد؟
 • اگر کسی کنترل ذهن نداشته باشد،کم کم خراب می‌شود
 • بهترین غذاها هم در هوای معمولی خراب می‌شوند
 • ضرورت مراقبت از افکار منفی
 • تمرکز و کنترل ذهن در علوم تجربی
 • جملاتی از دانشمندان غربی در مورد تمرکز ذهن
 • کنترل ذهن و آشنایی با تقوای ذهنی و روحی
 • اگر به علاقه خوب فکر کنی، قوی می‌شود
 • نماز و فعال شدن قدرت کنترل ذهن
 • تأثیر تلویزیون و رسانه بر تنبل شدن ذهن
 • بیاناتی از مرحوم آیت الله حقشناس در مورد ذهن
 • بیاناتی از مرحوم آیت الله حقشناس در مورد ذهن
 • اگر تمرکز ذهن نداشته باشیم، هنگام مرگ چه کار می‌توانیم بکنیم؟
 • روایتی از امام صادق(ع) در مورد گناهان ذهنی و کاهش روزی
 • روضه حضرت عبدالله ابن حسن(ع)

صوت جلسه پنجم :

جلسه6: اثر کنترل ذهن در زندگی

 • مقایسه اهمیت کنترل ذهن و کنترل جسم
 • کنترل ذهن، حالتی برجسته و مهم در انسان
 • روایتی در مورد توجه و تمرکز در نماز
 • تأثیر قدرت کنترل  ذهن در زندگی
 • تأثیر گناه بدحجابی در به هم زدن تمرکز ذهن
 • رابطه کنترل زبان و کنترل ذهن
 • کسی که کنترل ذهن دارد، خوش‌فهم می‌شود
 • کنترل ذهن با نماز ممکن است و مدیر باید خوب نماز بخواند تا اهل کنترل ذهن باشد
 • تضعیف قدرت آمریکا در سی سال گذشته و تقویت جبهه حق
 • نمونه‌هایی از ضعف و اضمحلال جبهه باطل
 • شیفته ظاهر کشورهای غربی نباید شد
 • غرب آنچه را دارد، چگونه به دست آورده است؟
 • اثر کنترل ذهن در  همه زندگی مورد نیاز است
 • جملاتی از آیت الله حقشناس در مورد اهمیت تمرکز ذهن
 • روایاتی در مورد تمرکز و توجه در نماز
 • عدم سوء ظن به خدا؛ شیرین‌ترین میوه کنترل ذهن
 • روضه حضرت قاسم(ع)

صوت جلسه ششم:

جلسه7: آثار معنوی و اجتماعی کنترل ذهن

 • آثار معنوی کنترل ذهن
 • تأثیر کنترل ذهن روابط با خدا
 • مروری بر گناهان ذهنی
 • ریا، عجب و سوء ظن به خدا، چند گناه ذهنی
 • آرزوهای خوب و خطورات مثبت ذهنی
 • حسن ظن به خدا، تنها عمل مؤثر در روز قیامت
 • ضعف در کنترل ذهن، یکی از نتایج تکرار گناهان ذهنی
 • گناهان ذهنی را باید شناخت و از آنها استغفار کرد
 • اتفاقات خوب ذهنی در مجالس ذکر اهل بیت(ع)
 • گناهان ذهنی را باید شناخت و از آنها استغفار کرد
 • مذمت نفس، یک اتفاق خوب ذهنی
 • جلسه قرآن و درک‌های خوب ذهنی
 • اکثر عبادت ابوذر، ذهنی بود
 •  آثار اجتماعی کنترل ذهن
 • روایتی در مورد آثار منفی برخی خطورات ذهنی
 • از چیزی که به شما رسیده، خوشحال نشو
 • ذکر خدا در هنگام خطورات ذهنی
 • اگر از کسی انتظار کار خیری داری، فکر منفی در موردش نکن
 • در ذهن خود برای دیگران خیر و نیکی بخواهیم
 • به دنیای دیگران چشم ندوزیم
 • هر نعمتی را که نداشتید، به نعمت محبت امام حسین(ع) فکر کنید
 • روضه حضرت رباب(س)

صوت جلسه هفتم:

جلسه8: غفلت از دنیا، یکی از راه‌های کنترل ذهن

 • ظرفیت داشتن، یک مسأله ذهنی
 • ضرورت ظرفیت داشتن و پرهیز از گناهان ذهنی
 • روایتی از امام رضا(ع) در مورد ظرفیت داشتن
 • گاهی خدا گاهی توفیق عبادت نمی‌دهد تا فرد دچار عجب نشود
 • غفلت از دنیا، یکی از راه‌های کنترل ذهن
 • غفلت می‌تواند عملیاتی ارادی باشد
 • نمونه‌ای از نتیجه آزمایش‌های روان‌شناسی در مورد غفلت
 • به چه چیزهایی فکر نکنیم
 • توصیه روایات: به فقر فکر نکنید
 • نمونه‌هایی از غفلت که برای کنترل ذهن مفید هستند
 • روایت امام حسن عسگری(عج) در مورد انصراف ذهن در مورد آنچه از دست داده‌ای
 • هیچ وقت پیش خودت نگو که من از دیگری بهترم
 • معنای چشم ندوختن به نعمت دیگران در قرآن کریم و روایتی در این مورد
 • روایتی در مورد غفلت از افکار دنیوی در نماز
 • مبارزه با افکار منفی، دارای مراتب مختلفی است
 • روضه حضرت علی اکبر(ع) 

صوت جلسه هشتم:

جلسه9: تأثیر ذکر خدا بر افزایش قدرت تمرکز ذهن

 • تصور عمومی مردم در مورد تأثیر دین بر افزایش قدرت
 • برخورداری از قدرت روحی، مهمترین اثر دین
 • تمام خوبی‌ها وقتی با ارزش‌اند که از روی قدرت باشند، نه از روی ضعف
 • ابعاد مد نظر از قدرت، مختلف و متنوع است
 • نامناسب بودن تبلیغ دین در میان مردم در معرفی نشدن صحیح قدرت
 • تناسب حماسه امام حسین(ع) با قدرت
 • قدرتمندی انسان از قدرت تمرکز ذهن شروع می‌شود
 • تأثیر منفی هرزه بودن گوش و چشم بر تمرکز ذهن
 • تأسف از گذشته و نگرانی از آینده، مانع تمرکز ذهن
 • نماز، تمرین کنترل ذهن
 • انصراف ذهن از آنچه نباید به آن توجه کرد
 • وجه مثبت تمرکز ذهن: به چه چیزی فکر کنیم؟
 • ابراز پشیمانی از گناه و نگرانی از آینده(جهنم)، باید در حضور خدا باشد
 • تأثیر شیطان بر توجه ذهن به امور منفی
 • ترس و کمال‌طلبی انسان، عامل توجه ذهن به موارد منفی
 • متوجه کردن ذهن به خداوند متعال
 • به عظمت خدا توجه کنیم
 • ضرورت توجه به عظمت خدا در نماز
 • انسان قدرت توجه به عظمت خدا را دارد
 • افزایش تعداد یاد خدا باعث می‌شود بیشتر یاد خدا باشیم
 • آیه‌ای در مورد توجه به خدا
 • ذکر خدا، کلید انس به خدا و محبت شدید است
 • ذکر، قدرت ذهنی و تمرکز می‌دهد
 • توجه عمیق ذهن در روضه های امام حسین(ع)
 • روضه حضرت عباس(ع)

صوت جلسه نهم:

جلسه10: دین و موضوعاتی برای تمرکز ذهن

 • ضرورت کنترل ذهن، امری پسندیده در همه جای دنیا
 • فضای رسانه‌ای، یکی از عوامل ضعف ذهنی
 • نیاز بشر به جایی که بتواند بر آن تمرکز کند
 • تأثیر توجه به عقوبت و خوف از عقاب، بر تمرکز ذهن
 • توصیه‌های روایی مؤثر بر کنترل ذهن(مثال موردی: غضب)
 • مروری بر وجوه پنج گانه تمرکز ذهن
 • نیاز دنیا به موضوعاتی برای تمرکز
 • دین، موضوعات لازم برای توجه عمیق را فراهم کرده است
 • مثال: در مورد محبت امام زمان(عج) به خودمان، عمیقاً توجه کنیم
 • آیا محبت امام به ما، قابل درک است؟
 • مصیبت مؤمن در روز عاشورا در مورد امامش
 • مجلس روضه، زمانی برای توجه عمیق
 • انصراف ذهن از مطالب منفی، دشوار است
 • انصراف ذهن در هنگام مرگ، بسیار مهم و دشوار است
 • عدم توجه به دوست داشتنی‌های منفی در هنگام مرگ
 • شرایط بسیار خوب و ویژه عزادار امام حسین(ع)
 • امام حسین(ع)، موضوعی ویژه برای تمرکز ذهن
 • روضه امام حسین(ع)

صوت جلسه دهم:

جلسه11: توجه و تمرکز بر مهربانی خدا، راه توجه به خدا

 • ضرورت تمرکز ذهن برای یادآوری و توجه به خدا
 • ابعاد توجه به خدا
 • توجه به خدا دشوار است
 • امور عادی زندگی و غیب بودن خدا، توجه به خدا را دشوار می‌کند
 • روایتی در مورد توجه طولانی به خدا داشتن
 • مداوم به یاد خدا بودن سخت است
 • برای یاد خدا به چه چیز باید توجه کرد؟
 • توجه به مهربانی خدا و آثار آن
 • توجه به مهربانی خدا، آسان‌تر و شیرین است
 • مهربانی خدا در بسم الله الرحمن الرحیم
 • کلام خدا در مورد کسی که یاد مهربانی خدا نیست

صوت جلسه یازدهم:

جلسه12: شکر، بستری عالی برای تمرین تمرکز ذهن

 • توانمندی ذهن در انصراف از یک موضوع
 • اگر ذهن کنترل نشود، سراغ امور منفی می‌رود
 • همیشه به داشته‌های خود توجه کرده و خدا را شکر کنیم
 • تأثیر شکر بر اصلاح نگاه
 • عادت کنیم به مثبت‌اندیشی و مثبت نگاه کردن
 • ذهن می‌تواند عادت کند
 • دستور به شکر نعمت در قرآن کریم
 • بیان نعمت‌های خدا، شکر است
 • جایگاه عجیب شکر در روایات
 • مؤمن باید به شکر و استغفار مشغول باشد
 • برای توجه به نعمت‌ها چه راهکارهایی در روایات پیشنهاد شده است؟
 • چگونه شکر را حفظ کنیم؟
 • زیاد به نعمتی که دیگری دارد، نگاه نکن!
 • همیشه به کسی که وضعیت پایین‌تری از تو دارد، توجه کن
 • ترجیح شکر بر صبر
 • شکر، شیرین است و امکان طولانی شدن آن فراهم است
 • ما باید رابطه با خدا را درست درک و تحلیل کنیم
 • می‌توانیم همه رابطه خود با خدا را بر اساس شکر تعریف کنیم
 • شکر، بستری عالی برای تمرین تمرکز ذهن
 • حضرت زینب(س)، نمونه‌ای ویژه در شکر
 • روضه حضرت زینب(س) و روضه امام سجاد(ع)

صوت جلسه دوازدهم:
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.