تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه سوم:

سوال اول: کلمه وَكَمْ قَصَمْنَا در آیه 11 به چه معناست ؟

1 : نابود کردن

2 : زیرو رو کردن

3 : در هم شکستن 

سوال دوم: از این آیه چه مطلبی فهمیده میشود.( كَانَتْ ظَالِمَةً )

1 : نا فرمانی وسرکشی عملی است که خداوند انتقامرا خواهد گرفت

2 :   ظلم و ستم موجب انتقام الهی است 

3 : در صورت مخالفت با فرامین الهی عذاب قطعی است

سوال سوم: در آیه 13 این جمله (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ) چه مفهومی دارد؟

1 : جنبه توبیخی دارد

2 : جنبه استهزاء وسرکشی دارد 

3 : هر دو گزینه درست است

سوال چهارم: جمله (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ) به چه معناست؟

1 : ظالمان همواره پافشاری به عملکردخوددارند

2 : آنها وقتی عذاب را مشاهده می کنند مدام کلمه وای بر ما را تکرار می کنند 

3 : از عملکرد خود پشیمان می شوند لکن ندامت سودی ندارد

سوال پنجم: کلمه خامدین به چه معناست؟

1 : خاموشی کامل

2 :  از حرکت ایستادن

3 : الف و ب صحیح است

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   32121