تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه نهم:

سوال اول: قول کفار در آیۀ « يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ » این وعده چیست؟

1 : وعدۀ پیروزی انبیاء

2 : وعدۀ نزول بلا

3 : وعدۀ حساب و کتاب و قیامت

سوال دوم: کلمۀ « بَغْتَهً » در آیۀ 40 سورۀ انبیاء به چه معناست؟

1 : گسترده و فراگیر

2 : ناگهانی و غیر منتظره 

3 :کوبنده و خوار کننده

سوال سوم: اگر انسان گوئیا از عجله خلق شده و عجول است، چرا خداوند می فرماید « فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» و او را از عجله نهی می کند؟

1 : زیرا انسان اختیار دارد و قادر است خود را تغییر دهد

2 : جنبۀ توبیخی دارد

3 : جنبه هشدار و اخطاری دارد

سوال چهارم:خداوند در آیۀ 39 سورۀ انبیاء می فرماید کفار نمی توانند آتش را از صورتها و پشت خود دفع کنند؛ از این عبارت چه استفاده ای می توان کرد؟

1 :آتش جهنم به سرعت آنها را فرا می گیرد

2 : آتش حساس ترین نقاط وجود آنها را می سوزاند

3 : اشاره به احاطه و فراگیر بودن آتش است.

سوال پنجم: خداوند در سورۀ قارعه اشاره می کند انسانی که هیچگونه وزنی برای اعمالش ندارد و میزانهایش سبک است مادرش آتش است؛ این عبارت به چه معناست؟

1 : آتش مانند مادری که فرزندش را در آغوش می گیرد او را فرا می گیرد

2 : آتش از او جدا نمی شود

3 : آتش همانند فراق مادر از فرزند جان آنها را می سوزاند.

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر ، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   32331