تفسیر آیات برگزیده توسط حاج آقا ابراهیمی نژاد در ماه مبارک رمضان ۹۹

تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه هشتم:

سوال اول: عبارت « رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » در آیۀ 30 سوره انبیاء به چه معناست؟

1 : یکنواختی و پیوستگی

2 : پیوستگی و جدایی

3 : یکنواختی و جدایی

سوال دوم: منظور از جملۀ « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » کدام موجوداتند؟

1 : جانداران از آب آفریده شده اند

2 : همه موجودات زنده از آب هستند 

3 :موجودات عالم محسوس و دنیا از آب آفریده شده اند

سوال سوم: جملۀ « سَلْ تَفَقُّهاً، وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً » از کدام معصوم دربارۀ پرسش سؤال بیان شده؟
از جملته ای استفاده می شود؟

1 : امام حسن مجتبی (ع)

2 : امام صادق (ع)

3 : امام باقر (ع)

سوال چهارم:در آیۀ 32 سورۀ انبیا « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا » به چه معناست؟ مگر آسمان بصورت سقفی بر روی زمین است؟

1 : این یک تشبیه است و آسمان همانند سقف نمی باشد

2 : منظور جو زمین است که همانند سقفی از زمین محافظت می کند

3 : هر دو گزینه درست است

سوال پنجم: روش امام حسن (ع) در مقایسه با روش سیدالشهداء (ع) در نهضت عاشورا چگونه قابل تحلیل است؟

1 : روش امام حسن (ع) مقابله و افشای نفاق حکومت اموی است و روش امام حسین (ع) در این دوران تبعیت از امام است.

2 : روش امام حسن (ع) مقابلۀ رزمی در مقابل حکومت معاویه و روش امام حسین (ع) نیز همین گونه بود

3 : روش تبلیغی صرف و روشنگری گسترده روش امام حسن (ع) و روش سیدالشهداء (ع) جهاد در مقابل ظلم یزید بود

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر ، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   23221