تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه پنجم:

سوال اول: چرا در آیه 19 سوره انبیاء خداوند اشاره می کند که هر پدیده و موجودی در آسمانها و زمین و یا نزد او می باشند در عبادت او استکبار ندارند؟

1 : می خواهد بفرماید خداوند با این همه عبادت کننده نیازی به عبادت شما ندارد

2 : می خواهد بفرماید عبادت شما سودش عاید خود شما خواهد شد

3 : گزینه 1 و 2 صحیح است

سوال دوم: کدام گزینه در مورد عبادت و ایمان صحیحتر است؟

1 : عبادت و بندگی موجب خضوع در برابر خالق است

2 :  عبادت و بندگی موجب قرب به خداست  

3 : عبادت و بندگی موجب اجر بیشتر اخروی است

سوال سوم: برهان تمانع چیست؟

1 : این برهان نشان می دهد سنتها و قوانین و قواعد حاکم بر مخلوقات نشاندهندۀ صانع و خالق واحد است

2 : این برهان نفی خدایان متعدد می کند

3 : هر دو گزینه درست است

سوال چهارم: این کلام امام صادق (ع) (اتِّصالُ التَّدبيرِ ، و تَمامُ الصُّنعِ ، كَما قالَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ : «لَو كانَ فيهِما آلِهَةٌ إلاَّ اللّه ُ لَفَسَدَتا» ) در جواب سوال چه کسی است؟

1 : زراره

2 : هشام بن حکم

3 : ابا بصیر

سوال پنجم: آیۀ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ بیانگر چیست؟

1 : نفی سؤال از خداوند است

2 : نفی ایراد و اشکال از فعل خداست

3 : هر دو گزینه اشتباه است

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر ، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   32322