تفسیر آیات برگزیده حاج آقا ابراهیمی نژاد ماه رمضان 1401

مسابقه ویژه دانشگاهیان علم و صنعت ( دانشجویان، اساتید و کارکنان )

سوال مسابقه جلسه چهارم:

سوال اول: چه اعتقاد و معرفتی به زندگی معنا ومفهوم می بخشد؟

1 : اعتقاد به ظرفیت درونی انسان

2 : اعتقاد به مبدا و معاد

3 : گزینه الف و ب صحیح می باشد

سوال دوم: فرق دو کلمه لعب ولهو چیست؟

1 : لهو کاری بی هدف و نا معقول است و لعب بازیچه کردن چیزی است

2 :  لعب کاری بی هدف ولهو کارغیر معقول  

3 : هر دو گزینه غلط است

سوال سوم: چرا در آیه 18 می فرماید (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ) بعد از آنکه هدف خلقت را بیان می فرماید ارتباط این آیه با آیه قبل چیست؟

1 : ارتباطی ندارد و مطلب جدیدی را مطرح می کند

2 : این حرف باطل که خلقت بی هدف است را رد می کند و این حرف باطل را نابود شدنی می داند

3 : هر دو گزینه درست است

سوال چهارم: چرا خداوند از کلمه (َ نَقْذِفُ) در آیه 18 سوره انبیاء استفاده کرده است

1 : زیرا باطل در مقابل حق ماندنی نیست

2 : زیرا کلمه نَقْذِفُ پرتاب از راه دور است و شدت دارد و باطل را شدیدا نابود میکند  

3 : زیرا باطل عمر کوتاه دارد و حق ماندگار

سوال پنجم: دو کلمه نَقْذِفُ و فَيَدْمَغُهُ که بصورت مضارع آمده چه مطلبی را روشن می سازد

1 : پیروزی حق بر باطل استمرار دارد

2 : پیروزی حق بر باطل قطعی است

3 : عمر باطل بسیار کوتاه است

علاقمندان میتوانند تا روز عید سعید فطر، با ارسال یک پـــیامک

از شماره موبایل خود به شمارۀ 30009900001212 در هر مسابقه شرکت فرمایند

محتوای پیامک:

نام و نام خانوادگی _شماره مسابقه _ عدد گزینه های پاسخ صحیح (بصورت متوالی از چپ به راست)

بصورت نمونه زیر:

علی عبداللهی – مسابقه دوم – 31121

(در این نمونه عدد 3 پاسخ صحیح به سوال اول می باشد)

پاسخ صحیح این مسابقه:   21221