تفسیر آیات برگزیده توسط حاج آقا ابراهیمی نژاد در ماه مبارک رمضان ۹۹

سوال مسابقه جلسه اول:

دلیل ترک انفاق و توجیه اهل کفر برای فرار از این وظیفه اجتماعی ( انفاق ) چیست؟

الف : اظهار تنگدستی
ب : وظیفه را بر گردن دیگران انداختن
ج : اگر خدا می خواست آنها را ( مستمندان را ) توانمند می ساخت

برندگان مسابقه شماره 1

1 – فائزه سادات یزدانی

2 – محمد رضا غلامی نژاد