نشست فرهنگی و هم اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت پیرامون حوادث اخیر کشور برگزار گردید.

این نشست با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مسئول دفتر هم اندیشی اساتید و بیش از پنجاه تن از اساتید دانشگاه، دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در مجتمع فرهنگی امام خمینی برگزار شد.
در بخش اول جلسه دو تن از اساتید به تبیین شرایط امروز کشور و ریشه یابی بروز برخی از ناهنجاری ها پرداختند.
در بخش دوم نیز اساتید حاضر در جلسه به بحث و گفتگو در این باره پرداخته و هر کدام دیدگاه های خود را در مورد مشکلات پیش آمده مطرح نمودند.
در این جلسه ضمن تشکر از نقش موثر اساتید در هدایت و پرورش دانشجویان، پیشنهاداتی برای کنشگری فعالتر ایشان در روشنگری و ایفاد نقش جدی در جهاد تبیین مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.
تلاش برای رسیدن به فضای گفتگوی بیشتر، همدلی با دانشجویان، بالا بردن ظرفیت انتقاد پذیری، همچنین اطلاع رسانی های دقیق تر وقایع از جمله مواردی بود که مورد تاکید اساتید قرار گرفت.

گفتمان و جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت درباره تحلیل جامعه شناختی اعتراضات اخیر