سلسله جلسات حجت الاسلام محمودی، موضوع: بهداشت و روان؛ (خشم)

سلسله جلسات سخنرانی با موضوعات بهداشت و روان و با تأکید بر موضوع خشم، توسط حجت الاسلام محمودی؛ روان شناس و مشاور خانواده برگزار می گردد

💠 زمان: یکشنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر

💠 مکان: مسجد دانشگاه علم و صنعت

صوت آخرین جلسات سخنرانی را از کانال نهاد دریافت فرمایید:

💠 جلسه پنجم

💠 جلسه چهارم

💠 جلسه سوم

💠 جلسه دوم

💠 جلسه اول