کارگاه سبک زندگی اسلامی و طب سنتی مزاج شناسی حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت حجت الاسلام استاد اخوان

قسمت اول کارگاه سبک زندگی اسلامی استاد اخوان

/
کارگاه سبک زندگی اسلامی استاد اخوان متخصص علوم قرآنی، علوم تربیتی و طب ایرانی اسلامی
فیلم کارگاه گفتگو آنلاین تدبر در سوره حمد حجت الاسلام دکتر حاج ابوالقاسم با موضوع گفتمان انقلابی قرآن کریم در یک کلام. سیر خود سازی ماه رمضان حوزه مشکات حوزه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

تدبر در سوره حمد حجت الاسلام دکتر حاج ابوالقاسم دوره سیر خودسازی

/
گفتمان انقلابی قرآن کریم در یک کلام
تدبر در سوره علق حجت الاسلام عالمی سیر خود سازی ماه رمضان حوزه دانشجویی مشکات حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

تدبر در سوره علق استاد عالمی دوره سیر خودسازی

/
اولین مأموریت و راهبرد پیامبر(ص) در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی
تدبر در سوره فجر حجت الاسلام صدرا بهرامی با موضوع قدرتمند، مستضعف، سعادت فرد و جامعه. سیر خود سازی ماه رمضان حوزه دانشجویی مشکات حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

تدبر در سوره فجر استاد صدرا بهرامی دوره سیر خودسازی

/
قدرتمند، مستضعف، سعادت فرد و جامعه