کمک گرفتن از خداوند ، کتاب خدا قرآن کریم و اولیاء خدا موجب هدایت به راه راست می گردد

هر کس به خدا تمسّک جوید، قطعاً به راه راست هدایت شده است

/
توکل و تمسک به لطف پروردگار و قرآن کریم موجب هدایت به را راست می گردد
بهجت عارفان پرسش و پاسخ در محضر آیت الله بهجت

پرسش و پاسخ از محضر آیت الله بهجت (ره)

/
آیا آنچه پست‌تر است را با آنچه بهتر است جایگزین می‌کنید؟ « نماز معراج مؤمن است» و راه آن، میسور همه است،
اگر خدا بخواهد ان شاء الله اگر خدا نخواهد خواست خداوند در انجام کارها

و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم

/
و بگو: امید است که پروردگارم مرا به راهى که نزدیک‌تر است، راهنمایى کند.
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو
سخنرانی حاج آقا ابراهیمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت بمناسبت روز دانشجو