سخن استاد فاطمی نیا درباره اندازه و تداوم در عمل کردن سایت نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت

تداوم و پیگیری عمل، حتی اگر کم باشد

امام علی علیه السلام :  قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أرْجى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

كار كمى كه (با نشاط) آن را ادامه دهى اميدبخش تر از كار زيادو خسته كننده است

اسلام دین کیفیت است نه کمیت

عبادت خدا را برای خود تلخ نکنید