سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی در مسجد دانشگاه علم و صنعت

تفسیر آیه ۴۰سوره بقره، حجت الاسلام قرائتی در مسجد دانشگاه علم و صنعت

سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در مسجد دانشگاه علم و صنعت: تفسیر آیه ۴۰سوره بقره-مسجدالشهداءدانشگاه علم وصنعت ۹۷/۰۷/۲۲