مطالب توسط mobin

کتاب ازدواج مکتب انسان سازی نوشته شهید سید رضا پاک نژاد

آری، در اسلام هیچ مرزی وجود ندارد که حتی کشورها و حتی قاره ها و حتی کرات را با یکدیگر جدا سازد و آیۀ « وَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ » گویای این احوال، و مگر ممکن است این اتاقک که هم اکنون دو عاشق و معشوق شعله ور در آرزوهایی به پهنای آسمان ها در آنند از سایر کائنات با تعیین مرز و حد جدا سازد؟ هرگز.

قسمتهایی از کتاب آیین زندگی “اخلاق کاربردی” نوشته احمد حسین شریفی

یکی دیگر از مهمترین شرایط همسر خوب، تقوا و تدیّن اوست. البته تقوا درجات بسیار دارد. کمترین درجۀ آن، که نادیده گرفتنش در امر انتخاب همسر آفات و آسیب های فراوانی را در پی خواهد داشت، انجام واجبات و ترک محرمات است.

راه های تقویت اراده

در مسیر خودسازی و بندگی خدا بسیاری از افراد با ناتوانایی های فراوانی مواجه می شوند، به این معنا که می خواهند کارهای فراوانی را انجام دهند، ولی عملا موفق نمی شوند، این موارد همگی معلول ضعف اراده است.